استارت آپ ویزا Startup Visa v روشی است برای جذب کارآفرینان دارای ایده های خلاقانه و طرح های کارآفرینی با هدف رشد و شکوفایی اقتصاد کانادا. این برنامه برای افرادی که دارای طرح ها و ایده های مبتکرانه و کاربردی و همچنین اختراعات هستند برنامه مناسبی است که در نهایت منتهی به دریافت اقامت دایم کانادا خواهد شد. 

شرایطی که متقاضی برای اقدام از این روش باید دارا باشد شامل:

  •  دارای بیزنس باشد
  •  دارای نامه ساپورت (Letter of Support) از سازمان های معین (Designated Organizations) باشد.
  • دارای سطح زبان انگلیسی یا فرانسه معادل CLB5 باشد.
  • دارای حداقل تمکن مالی مناسب و مورد نیاز باشد. 

Designated Organizations  گروه های بیزنسی هستند که برای سرمایه گذاری و یا حمایت از استارت آپ ها پذیرفته شده اند. این سازمان ها طرحهای پیشنهادی را ارزیابی می کنند.ممکن است این سازمانها از متقاضی درخواست کنند که طرح خود را شخصا و یا با طرح توجیهی ارایه نماید. اگر سازمان مربوطه تصمیم به مرور طرح بیزنسی شما داشته باشد طرح و ایده متقاضی بررسی خواهد شد که آیا امکان موفقیت دارد و یا خیر. اگر سازمان طرح متقاضی را برای حمایت قبول کند نامه ی ساپورت را به وی خواهد داد.

منبع: اداره مهاجرت کانادا

TOP