اگر فردی مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد، به شرط داشتن شرایطی می تواند اسپانسر افراد زیر باشد:

 • همسر و فرزندان: بدون هیچگونه محدودیت درآمد اسپانسرکننده
 • پدر٬ مادر٬ پدربزرگ و مادربزرگ
 • سایر اعضاء خانواده

فرد مقیم کانادا افراد زیر را به غیر از پدر/مادر٬ همسر و فرزندان میتواند اسپانسر کند:

الف) اعضاء نزدیک خانواده که مقیم ایران هستند و میتوانند اسپانسر شوند:

این افراد خانواده که مقیم ایران هستند٬ باید همه شرایط زیر را داشته باشند:

 • خواهر٬ برادر٬ خواهرزاده یا برادرزاده فرد اسپانسر کننده باشند
 • هر دو پدر و مادر فرد اسپانسرشونده مقیم ایران فوت شده باشند
 • فرد اسپانسر شونده( خواهر٬ برادر٬ خواهرزاده یا برادرزاده) زیر ۱۸ سال سن داشته باشند

ب) یک نفر از اعضاء خانواده (دور یا نزدیک):

این افراد که مقیم ایران هستند٬ هیچگونه محدودیت سنی ندارند. ایشان میتوانند با همسر و فرزندانشان به کانادا مهاجرت کنند. در این برنامه٬ فرد اسپانسر کننده مقیم کانادا نباید دارای هیچ یک از بستگان زیر در کانادا یا ایران باشد:

– همسر

– فرزند

– پدر/ مادر

– خواهر/ برادر

– خاله٬ عمو٬ دایی٬ عمه

– خواهر زاده٬ برادرزاده

شرایط فرد اسپانسر کننده مقیم کانادا:

 • سن وی حداقل ۱۸ سال باشد
 • ساکن کانادا باشد
 • محکومیت کیفری نداشته باشد
 • درآمد سالانه وی در سه سال گذشته از حداقل درآمد مورد نیاز( MNI )تعیین شده توسط اداره مهاجرت کانادا بیشتر باشد
 • اگر درآمد اسپانسر از حداقل درآمد مورد نیاز کمتر باشد، می تواند از همسر خود کمک بگیرد
 • تعهد بدهد که تا ۱۰ سال٬ از نظر مالی فرد اسپانسر شونده را تامین کند.

جدول تعداد اعضاء خانواده و حداقل درآمد (LICO/MNI ) برای اسپانسرشیپ سایر اعضاء خانواده (تعداد افراد خانواده مقیم کانادا به علاوه فرد مقیم ایران که قرار است اسپانسر شود و خانواده وی)

دو نفر    ========>   ۳۹٬۳۷۲ دلار

سه نفر   ========>  ۴۸٬۴۰۴ دلار

چهار نفر========>   ۵۸٬۷۶۸ دلار

پنج نفر   ========> ۶۶٬۶۵۴ دلار

شش نفر ========>  ۷۵٬۱۷۴ دلار

هفت نفر ========>  ۸۳٬۶۹۵ دلار

 

TOP