اگر فردی مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد، به شرط داشتن شرایط زیر می تواند اسپانسر والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود به کانادا شود:
• سن وی حداقل ۱۸ سال باشد
• ساکن کانادا باشد
• درآمد سالانه وی در سه سال گذشته از حداقل درآمد مورد نیاز تعیین شده توسط اداره مهاجرت کانادا بیشتر باشد
• مدارک صادره از سوی اداره مالیات کانادا، میزان درآمد وی را تأیید کند

اگر درآمد اسپانسر از حداقل درآمد مورد نیاز کمتر باشد، می تواند از همسر خود کمک بگیرد به شرط آنکه همسر وی:
• ضامن پرونده بشود
• مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد
• حداقل ۱۸ سال داشته باشد
• در کانادا زندگی کند
• درآمدش توسط اداره دارایی کانادا (CRA) تأیید شود
• مجموع درآمد وی و اسپانسر از حداقل درآمد مورد نیاز بیشتر شود.

جدول تعداد اعضای خانواده و حداقل درآمد (MNI ) برای اسپانسرشیپ والدین (تعداد افراد خانواده به علاوه پدر یا مادر یا هر دو)
دو نفر ========> ۳۹٬۳۷۲ دلار
سه نفر ========> ۴۸٬۴۰۴ دلار
چهار نفر ========> ۵۸٬۷۶۸ دلار
پنج نفر ========> ۶۶٬۶۵۴ دلار
شش نفر ========> ۷۵٬۱۷۴ دلار
هفت نفر ========> ۸۳٬۶۹۵ دلار
بیش از هفت نفر به ازای هر یک نفر که اضافه شود =======> ۸٬۵۲۲ دلار

مثلا اگر خانواده ۴ نفره بخواهند پدر و مادر را اسپانسر کنند٬ درآمد ۳ سال آنها باید ۷۵٬۱۷۴ دلار باشد.

تغییرات برنامه اسپانسرشیپ پدر/ مادر ( ۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ اعلام شد):
با توجه به اینکه در سالهای گذشته فقط ۵٬۰۰۰ پرونده ای که اول بدست اداره مهاجرت میرسید مورد بررسی قرار میگرفت٬ متقاضیان ( مخصوصا چینی ها) یکی دو شب را در بیرون دفتر اداره مهاجرت به صبح میرساندند تا بتوانند در سهمیه قرار بگیرند.
در ژانویه ۲۰۱۶ که ظرفیت اعلام شده ۵٬۰۰۰ پرونده بود٬ اداره مهاجرت ظرف ۳ روز٬ تعداد ۱۴٬۰۰۰ پرونده دریافت کرد که تعداد ۹٬۰۰۰ از پرونده ها را بلافاصله برگرداند. بیش از ۸۰ درصد پرونده های قبول شده مربوط به متقاضیان چینی میباشد.
به منظور قرار دادن شانس مساوی برای کلیه متقاضیان٬ اداره مهاجرت کانادا برای سال 2019 تغییراتی در نحوه پذیرش پرونده های اسپانسرشیپ پدر/ مادر به شرح زیر انجام داده است:
۱. دیگر مانند سالهای گذشته نیست که ۵٬۰۰۰ پرونده ای که اول گرفته شده را قبول کنند.
۲. از روز بیست و هشتم ژانویه  2019 مشخصات متقاضیان بصورت آنلاین ارسال میشود.
۳. اداره مهاجرت کانادا تعداد 20000 متقاضی را انتخاب و به آنها اعلام میکند که پرونده های کامل را به اداره مهاجرت ارسال کنند.
۴. به کلیه متقاضیانی هم که در سهمیه سال 2019 انتخاب نشده اند٬ اداره مهاجرت ایمیل خواهد فرستاد و آرزوی موفقیت در سال بعد را خواهد کرد.

TOP