برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا از برنامه های استانی کانادا می باشد. یعنی متقاضیان جهت تشکیل پرونده باید از طریق اداره مهاجرت استان انتخابی خود اقدام کنند. بطور کلی در تمام روشهای مهاجرت کارآفرینی استانی، متقاضیان این روش با تعهد به سرمایه گذاری جهت تاسیس یک کسب و کار در استان مربوطه در کانادا می توانند برای خود و تمام خانواده ی خود ویزای کانادا را اخذ کنند. با وجود شباهت در شرط اصلی این روش مهاجرت (تاسیس بیزنس در کانادا) جزییات و موارد حقوقی بسیاری در هر روش وجود دارند که کاملا روش مهاجرت کارآفرینی هر استانی را منحصر به فرد می کنند. مواردی مانند، نوع ویزای ارائه شده، میزان سرمایه گذاری، شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضی جهت تشکیل پرونده از این قبیل جزییات هستند.

TOP