اگر با تقاضای والدین یا پدربزرگان و مادربزرگان برای سوپر ویزا موافقت شود، ایشان می توانند پس از ورود به کانادا هر مرتبه حداکثر دو سال تمام در داخل خاک کانادا باقی بمانند در صورتیکه با ویزای ویزیتور بیشتر از ۶ ماه نمیتوانند در کانادا بمانند.

سوپر ویزا به طور معمول تا یک ماه قبل از زمان ابطال گذرنامه متقاضی اعتبار خواهد داشت. به عنوان مثال اگر گذرنامه متقاضی در زمان صدور ویزا ۴ سال اعتبار داشته باشد، ویزا نیز – در صورت نظر مثبت افسر مهاجرت – به مدت ۴ سال اعتبار خواهد داشت و متقاضی هر بار که وارد کانادا بشود می تواند تا حداکثر دو سال در کشور کانادا باقی بماند.

شرایط صدور سوپر ویزا

برای صدور سوپر ویزا لازم است شرایط زیر فراهم باشد:

۱.  فرزند یا نوه متقاضی اقامت دائم یا تابعیت کانادا را داشته باشد.

۲.  متقاضی گذرنامه معتبر در دست داشته باشد.

۳.  متقاضی ثابت کند که از نظر مالی امکانات کافی در اختیار دارد و می تواند از عهده هزینه های خود در کانادا بر آید.

۴.  متقاضی توسط یک شرکت بیمه کانادایی به مدت حداقل یک سال بیمه شده باشد. بیمه مذکور باید هزینه های درمان و بستری شدن  در بیمارستان را پوشش دهد. حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار دلار بیمه مسؤولیت در آن نهفته باشد و هنگام ورود به کانادا معتبر باشد.

۵.  فرزند یا نوه ای که دعوت کننده است ٬ بابت از اسپانسرشیپ های قبلی خود به دولت کانادا بدهکار نباشد.

۶.  علاوه بر موارد فوق شرایط دیگری نیز برای دعوت کننده وجود دارد؛ مثلا در زندان به سر نبرد یا ورشکسته Bankrupt نباشد.

۷. قبول شدن متقاضی در آزمایشات پزشکی مهاجرت

 

شرایط مالی فرد دعوت کننده در کانادا:

فرد دعوت کننده یا اسپانسر (Sponsor) باید شرایط حداقل درآمد سالیانه را طی ۱۲ ماه قبل از ارسال تقاضانامه داشته باشد. درآمد می تواند مجموع درآمد اسپانسر و همسر وی باشد که در اصطلاح co-signer (ضامن) گفته می شود.  میزان حداقل درآمد بسته به تعداد نفرات (شامل خود اسپانسر، همسر و فرزندان او، سایر افراد تحت تکفل وی و نیز کسانی که بناست اسپانسر شوند) به ترتیب زیر است:

–           ۲ نفر ۳۰٬۶۲۵ دلار کانادا

–           ۳ نفر ۳۷٬۶۵۰ دلار کانادا

–           ۴ نفر ۴۵٬۷۱۲ دلار کانادا

–           ۵ نفر ۵۱٬۸۴۶ دلار کانادا

–           ۶ نفر ۵۸٬۴۷۳ دلار کانادا

–           ۷ نفر ۶۵٬۱۰۱ دلار کانادا

 

شباهتها و تفاوتهای سوپر ویزا با ویزای دیذاری برای پدر/ مادر

  • هزینه ها و زمان پردازش برای هر دو نوع درخواست تقریبا یکسان است.
  • میزان اعطاء ویزا در هر دو به میزان اعتبار پاسپورت و حداکثر ۱۰ سال است.
  • با ویزای ویزیتور هر بار حداکثر ۶ ماه میتوان در کانادا اقامت داشت اما با سوپر ویزا٬ هر بار میتوان تا ۲ سال را در کانادا ساکن شد.
  • برای ویزای ویزیتور٬ مدارک اثبات حداقل درآمد الزامی نیست هر چند موثر است اما برای سوپر ویزا مدارک درآمد یک سال گذشته حتما باید ارسال شود.
  • برای ویزای ویزیتور٬ خرید بیمه الزامی نیست هر چند موثر است اما برای سوپر ویزا خرید بیمه حتما باید انجام شود.
  • برای ویزای ویزیتور انجام آزمایشات پزشکی تایید شده توسط اداره مهاجرت لازم نیست اما برای سوپر ویزا این آزمایشات ضروری است.

تفاوتهای سوپر ویزا با اسپانسرشیپ پدر/ مادر

  • برای هر نفر ۸۵ دلار جهت انگشت نگاری باید پرداخت شود. هزینه دولتی سوپر ویزا ۱۰۰ دلار و هزینه دولتی اسپانسر شیپی ۵۵۰ دلار برای هر نفر است
  • سوپر ویزا معمولا ۳-۴ ماهه صادر میشود اما اسپانسر شیپ 3 تا 4 سال طول میکشد.
  • برای سوپر ویزا فقط درآمد کافی برای یکسال اما برای اسپانسرشیپ ٬ در آمد کافی برای ۳ سال باید نشان داده شود.
TOP