از مزایای تحصیل در کانادا می توان موارد زیر را عنوان نمود:

1- وجود دانشگاهها و کالج های معتبر

2- طبیعت عالی و چهار فصل متمایز

3- امکان کار در حین تحصیل و پس از تحصیل برای دانشجویان

4- فرصتهای شغلی مناسب برای دانشجویان

5- امکان دریافت ویزای کار برای همسر دانشجو

6- امکان یادگیری و ارتقاء دانش زبان انگلیسی و یا فرانسه

7- سیستم آموزشی مناسب

8- محیط آرام ، ثبات سیاسی و امنیت

9- قبول مدارک تحصیلی بین المللی جهت ادامه ی تحصیل

10- گوناگونی فرهنگی و پذیرش آن

TOP