نیروی متخصص در کبک

شرایط مهاجرت به کبک از طریق تخصصی
متقاضیان مهاجرت به کبک از روش تخصصی (Quebec Skilled Worker) متفاوت با دیگر مناطق کانادا ارزیابی می شوند. استان کبک اعلام کرده است که از اول آوریل به مدت یک سال نیروی کار متخصص در رشته های بسیار متنوع میپذیرد. در صورت قبولی٬ فرد میتواند پس از مدتی ٬ در هر استان دیگری اقامت کند.
حتی با دیپلم نیز میتوان اقدام کرد به شرطی که در سایر موارد (سن٬ نمره زبان٬ تجربه٬ …) امتیازات بیشتری گرفته شود. مهمترین شرط تقاضا٬ اخذ نمره B2 در امتحان زبان فرانسه TEF میباشد. هزینه های بررسی پرونده الف) هزینه پردازش فایل در اداره مهاجرت کبک که باید در زمان ارائه تقاضاپرداخت شود و حتی اگر پذیرش انجام نشود قابل بازگشت نیست: متقاضی: ۷۵۷ دلار – همسر: ۱۶۲ دلار – هر فرزند ۱۶۲ دلار کانادا ب ) در صورت اخذ جواب مثبت از استان کبک: هزینه پردازش فایل در اداره مهاجرت کانادا که باید در زمان ارائه تقاضای فدرال پرداخت شود و حتی اگر پذیرش انجام نشود قابل بازگشت نیست: متقاضی: ۵۵۰ دلار – همسر: ۵۵۰ دلار – هر فرزند ۱۵۰ دلار پرونده های مهاجرتی کبک در دو مرحله بررسی می گردند.
در ابتدا پرونده به اداره مهاجرت کبک ارسال شده و پس از قبولی در این بخش برای انجام مراحل انجام آزمایشات پزشکی، بررسی عدم سوء پیشینه و صدور ویزا به اداره مهاجرت کانادا در بخش فدرال ارسال می گردد. به متقاضیان مهاجرت که در روش تخصصی کبک در مصاحبه مهاجرتی قبول شوند، گواهی CSQ اعطا می شود.
این گواهی به متقاضی این اجازه را می دهد که برای ادامه بررسی پرونده خود و دریافت ویزای مهاجرت، فرم ها و مدارک خویش را به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در بخش فدرال ارسال نماید. متخصصین برای واجد شرایط شدن در روش تخصصی کبک باید با توجه به جدول زیر امتیاز کافی را کسب نمایند: · یک مهاجر مجرد باید حداقل ۴۹ امتیاز برای شروع پرونده و ۵۵ امتیاز در زمان مصاحبه کسب نماید . · برای مهاجران متاهل، حداقل امتیاز برای شروع پرونده ۵۷ امتیاز بوده و در زمان مصاحبه ۶۳امتیاز می باشد.
این به این معنی است که متقاضی مهاجرت به کبک می تواند با کسب امتیاز کمتر پرونده مهاجرتی خود در روش تخصصی کبک را به جریان انداخته و تا زمانی که برای مصاحبه دعوت شود، با افزایش سطح زبان انگلیسی و فرانسه خویش، کمبود امتیازات اولیه را جبران نماید.
بر خلاف روش تخصصی فدرال، در گروه متخصصین کبک محدودیت شغلی وجود ندارد و کلیه متقاضیان مهاجرت که امتیازات لازم را بدست آورند، می توانند از این روش مهاجرتی اقدام نمایند. شایان ذکر است که ارایه مدارک زبان برای اثبات توانایی زبان انگلیسی و فرانسه متقاضی و همسرشان در این روش مانند روش تخصصی فدرال، در ابتدای کار الزامی می باشد با این تفاوت که در روش تخصصی کبک (Quebec Skilled Worker) توانایی سطح زبان محدود به مهارت های شنیداری (Listening) و گفتاری (Speaking) می شود و نیازی به دانش نوشتن (Writing) و خواندن (Reading) وجود ندارد.
سطح تحصیلات حداکثر ۱۲ امتیاز
نوع رشته تحصیلی حداکثر ۱۶ امتیاز
سابقه کار حداکثر ۸ امتیاز
سن حداکثر ۱۶ امتیاز
مهارت زبان فرانسه حداکثر ۱۶ امتیاز
مهارت زبان انگلیسی حداکثر ۶ امتیاز
داشتن خانواده درجه یک در کبک حداکثر ۳ امتیاز
سکونت در کبک حداکثر ۵ امتیاز
سطح تحصیلات همسر حداکثر ۳ امتیاز
نوع رشته تحصیلی همسر حداکثر ۴ امتیاز
سن همسر حداکثر ۳ امتیاز
مهارت زبان فرانسه همسر حداکثر ۶ امتیاز
درخواست کار معتبر حداکثر ۱۰ امتیاز
فرزند حداکثر ۸ امتیاز
خودکفایی مالی یک امتیاز
سازگاری با استان کبک حداکثر ۶ امتیاز

هزینه درخواست نامه جهت مهاجرت به کبک از طریق تخصص برای متقاضی اصلی ۷۵۰ $ کانادا، برای همسر، فرزندان و یا هر همراه دیگری ۱۵۶ $ کانادا می باشد. همچنین بعد از قبولی در مصاحبه کبک، متقاضی ملزم به پرداخت هزینه های دولت فدرال کانادا می باشد.

سازمان مهاجرتی رضوانی می‌تواند راهنما و مشاور مطمئن شما در مواردی مثل ارزیابی اولیه و آماده سازی پرونده مهاجرت شما باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

TOP