ویزای تحصیلی

بیش از ۱۳۰۰۰۰ دانشجو هر ساله از سراسر جهان برای تحصیل به کانادا می آیند.

برای تحصیل در کانادا، شما نیازمند اجازه ی تحصیل یا ویزای اقامت موقت می باشید، اگر چه همه نیازمند این مدارک نیستند. اگر شما قصد دارید که در استان کبک تحصیل

کنید، باید قبل از این که مجوز تحصیل قابل صدور باشد، یک Application for Acceptance Certificate (CAQ) یا درخواست گواهی پذیرش را فراهم کنید.

شرایط تحصیل در کانادا:
• شما باید از یک مدرسه، کالج، دانشگاه یا دیگر موسسات آموزشی در کانادا پذیرش گرفته باشید.
• باید ثابت کنید که پول کافی برای پرداخت شهریه، مخارج زندگی و هزینه های مراجعت به کشور خودتان را دارید.
• شما باید در سلامت کامل بوده و سابقه ی ارتکاب جرم نداشته باشید.
• باید در مصاحبه با افسر مهاجرت او را قانع کنید که بعد از پایان تحصیلات به کشورتان مراجعت خواهید کرد.
شرایط کار برای دانشجویان بین المللی در کانادا:
امکان کار در کانادا برای کسانی که در حال تحصیل در کانادا هستند وجود دارد و فرصت های شغلی در داخل و خارج محیط دانشگاه موجود است.
• در داخل محیط دانشگاه در شرایطی که اجازه ی کار وجود ندارد
• در بیرون از محیط دانشگاه وقتی که اجازه ی کار هست
• شرکت در برنامه های تعاونی و گذراندن دوره های انترنی با مجوز کار

کار با مجوز تحصیلی بعد از فارغ التحصیلی داخل محیط دانشگاه بدون اجازه ی کار:

اگر یک دانشجوی تمام وقت در یک موسسه ی بالاتر از متوسطه دولتی ، یا خصوصی دارای شرایط لازم، یا یک موسسه ی خصوصی کانادایی که از طرف قانون ایالتی اجازه ی اعطاء مدرک تحصیلی دارد، هستید میتوانید بدون مجوز کار در داخل موسسه ای که در آن تحصیل می کنید ، کار کنید.
خارج از دانشگاه با مجوز کار:
برنامه ی مجوز کار خارج از دانشگاه The Off-Campus Work Permit Program به دانشجویان خارجی اجازه می دهد که در حین تحصیل بیرون از دانشگاه کار کنند. برای واجد شرایط این برنامه بودن، شما باید دانشجوی تمام وقت ثبت نام شده در یک موسسه ی آموزش عالی، که به صورت مشارکتی و غیرانتفاعی اداره میشود یا در یک دوره ی آموزشی تصویب شده در یک موسسه ی خصوصی و قانونی باشید.
برای کار خارج از دانشگاه، شما باید مجوز کار درخواست کنید. مجوز کار اجازه می دهد تا هر هفته 20 ساعت در زمان کلاس های منظم دانشگاهی، و به صورت تمام وقت در زمان تعطیلاتِ از قبل اعلام شده (به عنوان مثال، تعطیلات زمستانی و تابستانی و وقفه ی بهار) کار کنید.

برنامه های تعاونی و انترنی با مجوز کار:
برای برخی از برنامه های دانشگاهی، تجربه ی کاری بخشی از برنامه ی آموزشی است. دانشجویان خارجی که تمایل دارند در یک برنامه ی تعاونی یا انترنی شرکت کنند باید در کنار مجوز تحصیلی درخواست مجوز کار نیز کنند.

شرایط گرفتن مجوز کار موارد زیر می باشد:
• شما باید مجوز تحصیلی معتبر داشته باشید.
• شغل مورد نظر شما باید بخش ضروری دوره ی تحصیلی شما در کانادا باشد.
• شغل شما باید بخشی از برنامه ی دانشگاهی شما باشد، و توسط یک نامه از طرف مقام دانشگاهی مسئول گواهی شود.
• شغل تعاونی یا انترنی شما نمی تواند بیشتر از 50% کل برنامه زمانی تحصیلی شما باشد.

کار بعد از فارغ التحصیلی با اجازه ی کار:
به محض فارغ التحصیلی، دانشجویان بین المللی تشویق می شوند که در کانادا تجربه ی کار کسب کنند. برنامه ی مجوز کار بعد از فارغ التحصیلی به دانشجویانی که از یک موسسه ی بالاتر از متوسطه غیرانتفاعی کانادایی به تازگی فارغ التحصیل می شوند اجازه می دهد که تجربه ی کاری ارزشمندی در کانادا کسب کنند.
مجوز کار تحت “برنامه ی مجوز کار بعد از فارغ التحصیلی  Post-Graduation Work Permit Program نمی تواند بیشتر از طول برنامه ی تحصیلی دانشجو معتبر باشد. برای مثال، اگر شما بعد از یک دوره ی تحصیلی چهار ساله مدرک بگیرید و فارغ التحصیل شوید، می توانید مجوز کار سه ساله با رعایت ضوابط دریافت کنید. اگر از یک دوره ی آموزشی هشت ماهه فارغ التحصیل شوید، شما نمیتوانید مجوز کاری که بیشتر از هشت ماهه معتبر است دریافت کنید.

برای کسب مجوز کار بعد از فارغ التحصیلی، باید شرایط زیر را دارا باشید:
• باید به صورت تمام وقت در کانادا تحصیل کرده باشید (ترم آخر میتواند نیمه وقت باشد) و حداقل دوره ی تحصیلی که باید گذرانده باشید هشت ماه است.
• باید از یک موسسه ی آموزش عالی دولتی، یا خصوصی دارای شرایط لازم، یا یک موسسه ی خصوصی کانادایی که از طرف قانون ایالتی اجازه ی اعطاء مدرک تحصیلی دارد، فارغ التحصیل شده باشید.
باید ظرف نود روز از کامل شدن دوره ی تحصیلی تان، درخواست مجوز تحصیلی کنید.
• در هنگام درخواست مجوز کار باید مجوز تحصیلی معتبر داشته باشید.

سازمان مهاجرتی رضوانی و همکاران می‌تواند راهنما و مشاور مطمئن شما در مواردی مثل ارزیابی اولیه و آماده سازی پرونده مهاجرت شما باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

TOP